Fisa Scadere Grasimi

Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate

Unitatea de competenţă. Obiective…………………… 6 3. Fişa de descriere a activităţii………………………………………….

Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate

Fişa de progres şcolar…………………………………………………. Materiale de referinţă pentru profesor Materiale de referinţă pentru elevi……………………………………. Soluţii şi sugestii metodologice Producerea alimentelor se realizează în conformitate cu nomele de igienă interne şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele consumatorilor.

Asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei alimentare, prin valorificarea potenţialului productiv şi a principiilor care promovează inocuitatea alimentelor şi standardele de calitate, se realizează prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor europene. Absolvenţii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară, care implică colaborarea în echipă.

Modulul Procese tehnologice în industria alimentară din Standardul de Pregătire Profesională, se studiază în clasa a XII-a, la calificarea Tehnician în industria alimentară, nivelul trei.

Unităţile de competenţă relevante pentru modul sunt: abilitatea cheie: Creează şi menţine relaţii profesionale şi unitatea de competenţă tehnică specializată: Procese tehnologice în industria alimentară. Auxiliarul curricular ajută cadrele didactice să implementeze curriculumul, având în vedere că scopul activităţii de predare-învăţare este acela de formare a competenţelor.

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, deci prin folosirea celor mai adecvate metode, mijloace de învăţământ, în care activitatea didactică este centrată pe elev. Există numeroase metode şi procedee didactice, dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut acelea care conduc la formarea competenţei specifice a conţinutului. Autorii vă sugerează utilizarea metodelor activ-participative, în care cuplul profesor- elev sunt coparticipanţi, cum ar fi: studiul de caz, descoperirea, problematizarea, brainstorming-ul, jocul de rol, turul galeriilor, mozaicul, lucrul pe staţiuni.

Acestea au eficienţă maximă în procesul de învăţare, permit agregarea unităţilor de competenţă; stimulează gândirea logică, gândirea cauzală, gândirea analitică, imaginaţia şi creativitatea. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele din Standardul de Pregătire Profesională.

  • Szóbeli előadás, interaktív Makroszkópos megbeszélés, és Tünetek: Nyelési zavar, 1.
  • В зависимости от уровня допуска они попадали в те отсеки банка данных, которые соответствовали сфере их деятельности.
  • Вокруг Беккера не было ничего, кроме стен.
  • Arderea grasimilor cenovis

Pe lângă metodele clasice probe orale; probe scrise; probe practice se pot folosi şi metode alternative de evaluare cum ar fi: observarea sistematică, investigarea, proiectul, portofoliul elevului etc. Autoevaluarea se poate folosi frecvent datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea Certificatului Profesional este necesară validarea integrală a competenţelor din S.

Creează şi menţine relaţii profesionale Unitatea de competenţă tehnică specializată Procese tehnologice în industria alimentară U13 C Organizează desfăşurarea operaţiilor tehnologice C Supraveghează funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor C Numele candidatului Data începerii unităţii de competenţă ……………………. Managementul relaţiilor interpersonale 7, Repartizarea sarcinilor pe puncte de 3.

Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate

Creează şi 8, lucru: menţine relaţii 10, - în conformitate cu instrucţiunile profesionale 11, tehnologice şi fişele tehnice ale utilajelor 12 - formularea propunerilor consensuale; - exprimarea unui feedback pozitiv Datele candidatului sunt incluse pe această fişă pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante. Pentru Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Fisa Scadere Grasimi - [PDF Document]

Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă.

Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite.

Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Resurse Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

Materii prime Materii prime Deşeuri Proces Subproduse Deşeuri Proces tehnologic Subproduse tehnologic Produs finit Produs finit Fiecare treaptă de transformare, prin care materia primă se prelucrează în produs finit se numeşte operaţie şi se desfăşoară în aparate sau utilaje. Succesiunea operaţiilor auxiliare ambalaje, agenţi termici, etc. Pompele se construiesc într-o diversitate de tipuri. Banda este flexibilă şi se înfăşoară pe doi tamburi cilindriavând poziţia orizontală sau uşor înclinată.

Transportorul elicoidal este utilizat pentru transportul produselor granulare sau pulverulente. Prin separarea amestecurilor eterogene se urmăreşte obţinerea uneia sau a celor două faze în stare cât mai pură.

Amestecătorul elicoidal 1 - corp; 2 - transportor elicoidal; 3, 4 - tuburi scurte; 5 - braţ de răzuire; 6 - ax; 7 — clapetă. Pentru supravegherea funcţionării corecte a amestecătorului elicoidal se urmăresc următoarele etape: I. Tipuri de utilaje care realizează separarea materialelor solide prin sortare: sita plană; separatorul aspirator tararul ; triorul cilindric; separatorul electromagnetic etc.

Domeniul: Industrie alimentară 17 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară Tip de utilaj Domeniu de utilizare Produse separate 4 6 a 2 industria morăritului - Produse rezultate la zdrobirea cerealelor 1 5 3 Sita plană industria morăritului - Impurităţile din cereale Separatorul aspirator tararul industria morăritului şi - Corpuri străine de panificaţiei formă sferică, - Corpuri străine mai lungi industria morăritului - Impurităţi metalice Domeniul: Industrie alimentară 18 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară GLOSAR Operaţie Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate fiecare treaptă de transformare, prin care materia primă se prelucrează în produs finit.

Procesul tehnologic propriu-zis - succesiunea operaţiilor prin care materiile prime şi secundare sunt prelucrate, rezultând produsul finit. Procesul tehnologic auxiliar - succesiunea operaţiilor auxiliare ambalaje, agenţi termici etc. Schema tehnologică - reprezentarea grafică a operaţiilor procesului tehnologic, a materiilor prime şi auxiliare, a produselor finite sau intermediare, într-o schemă Aparate - părţi din instalaţie care nu sunt prevăzute cu dispozitive în mişcare Utilaje - părţi din instalaţie care sunt prevăzute cu dispozitive în mişcare Capacitate de producţie — posibilitatea de a se produce o anumită cantitate de produse, într-un proces tehnologic.

Bilanţ de materiale — transformările cantitative Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate de materiile prime în procesul tehnologic. Curgere laminară sau vâscoasă — regimul de curgere în care straturile de lichid se deplasează rectiliniu şi paralel între axele conductei. Curgere turbulentă — regimul de curgere în care particulele de fluid au mişcare dezordonată, haotică, după traiectorii diferite.

Numărul lui Reynolds Re — criteriu al regimului de curgere. Conducte — ansambluri de elemente care delimitează spaţii de curgere a fluidelor. Transport pneumatic proprietatea unor produse de a căpăta în amestec cu un gaz proprietăţi apropiate de cele ale fluidelor.

(DOC) AUXILIAR CURRICULAR CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI TEHNOLOGIC | mardari antonio - kok.ro

Mărunţire — operaţie ce constă în transformarea unui produs cu dimensiuni mari în bucăţi sau particule cu dimensiuni mai mici. Depozitarea - operaţia de păstrare a materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite. Psichrometrele - aparate care cuprind două termometre identice, dintre care unul termometrul uscat măsoară temperatura aerului taiar celălalt termometrul umed are rezervorul cu mercur învelit într-o ţesătură textilă care se umezeşte înainte de efectuarea măsurătorii.

Cernerea - operaţia de separare mecanică pe criterii dimensionale a amestecurilor de granule şi pulberi în fracţiuni uniforme. Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate pus în portofoliul personal! Citiţi cu atenţie şi selectaţi varianta corectă: 1 Transportoarele mecanice sunt: Domeniul: Industrie alimentară 21 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară a transportor elicoidal, transportor pneumatic, transportor cu cupe; bandă transportoare, transportor cu racleţi; b transportor elicoidal, transportor cu cupe; bandă transportoare, transportor cu racleţi; c planuri înclinate, transportor cu cupe; bandă transportoare, transportor cu racleţi; d cicloanele.

Relaţionaţi elementele din cele două coloane: 1 Utilaje de mărunţire a sita plană 2 Utilaje de cernere b valţul 3 Decantoare c separatorul magnetic d decantorul orizontal III. Încercuiţi A sau F după cum enunţul este scădere în greutate pankaj naram sau fals: 1 Transportorul cu cupe se foloseşte pentru transportul cerealelor pe orizontală. Mărunţirea cerealelor se poate realiza prin două procedee.

Enumeraţi-le şi comentaţi. Lucraţi în perechi, timp de 10 minute!

FIȘA DISCIPLINEI. Tipul de evaluare - PDF Free Download

După completarea acestei rubrici, veţi confrunta răspunsurile voastre cu cele prezentate de profesor pe folie. Astfel vă veţi evalua munca prin înscriere a punctajului obţinut în ultima coloana a tabelului! Condiţii de realizare Punctaj Operaţii crt. Definirea Scopul tehnologice Utilaje propus realizat operaţiei operaţiei 1. Mărunţirea 10 2. Amestecarea 10 3.

Text of Fisa 2. Depresia este reprezentat de o serie de simptome, cum ar fi pierderea energiei i a interesului n activitile zilnice i n via, tristee, pierderea poftei de mncare i pierdere n greutate, dificulti n concentrare, autocritic, sentimente de disperare, dureri fizice, izolarea de ceilali, iritare, dificulti n luarea deciziilor i ideaie suicidar. Multe persoane depresive sunt simultan i anxioase. Aceste persoane se ngrijoreaz des, au senzaii de vom sau ameeli, uneori pot avea bufeuri, vedere nceoat, tahicardie sau transpiraii. Depresia clinic variaz ntre moderat i sever.

Cernerea 5 Punctaj total 25 Pentru obţinerea notei de trecere este necesar să realizaţi 12 puncte. Soluţia este denumirea unei operaţii. Domeniul: Industrie alimentară 24 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 B Definiţii:Vertical, de la A la B: Operaţie prin care se urmăreşte distrugerea integrităţii boabelor de cereale pentru a se separa particulele de endosperm de cele de înveliş.

Orizontal: 1 — materie primă pentru obţinerea mălaiului. Cu o altă culoare faceţi completări sau tăiaţi de pe diagrama voastră elementele care nu corespund.

  •  - А теперь, - продолжал он, перейдя на шепот, - чем я могу вам помочь.
  •  - Это должно быть что-то фундаментальное.
  • Если вам угодно использовать это вульгарное слово.
  • Pliculețe de băutură slăbitoare

Maşinile din acestă clasă sunt denumite: Domeniul: Industrie alimentară 27 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară - concasoare, care mărunţesc produse de dimensiuni cuprinse între mm; - granulatoare, cele care mărunţesc produse cu dimensiuni cuprinse între mm; - mori, cele care realizează mărunţirea fină a particulelor cu dimensiuni sub 5 mm. Cerinţe: a subliniaţi cuvintele cheie din textul citit.

Prin fluid se înţelege acea Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate a materiei care se caracterizează prin……………………. Cele mai reprezentative fluide sunt……………………. Pentru compararea diferitelor volume de fluide trebuie ca ele să fie exprimate în aceleaşi condiţii de …………………….

Webinar live cu Gigi Nacev - Afaceri clădite să reziste

Gazele sunt considerate fluide …………………. Productivitatea utilajului este cu atât mai mare cu cât mişcarea materialelor este mai Lucraţi în grupe de câte13 elevi, consultaţi-vă iar apoi completaţi individual spaţiile punctate. Domeniul: Industrie alimentară 29 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară Rezolvarea problemelor implică parcurgerea următoarelor etape: 1.

Exprimarea datelor în acelaşi sistem de măsură 3. Întocmirea unui plan de rezolvare legătura între datele cunoscute şi cerinţe, relaţiile matematice 4.

Rezolvarea propriu-zisă 5.

Fișă de progres a fișei de pierdere în greutate

Analiza rezultatelor mai există şi alte căi de rezolvare? Se amestecă l apă cu 25 kg zahăr. Efectuarea experimentului de instruire practică presupune lucrul în grupe de câte 3 elevi. Membri fiecărui grup execută individual sarcinile de lucru cuprinse în fişa de lucru şi se observa reciproc, notând realizarea fiecărei sarcini.

Cuvinte cheie PNG

Discuţia între membrii grupului şi profesor este un instrument pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. Profesorul observă şi analizează nivelul de cooperare şi atmosfera creată în timpul lucrului în echipă completând fişa — Lucrul în echipă. Elevul poate dovedi practic că este capabil să deservească utilajul. În atelier, elevii trebuie să poarte echipamentul de protecţie corespunzător efectuării lucrării practice. Fişa de lucru în atelier precum şi concluziile pot fi utilizate ca probe de evaluare prin care elevul să demonstreze că este capabil să completeze documente simple, utilizând rezultatele experimentului.

Fişa de observaţii şi concluzii se completează individual, utilizând însemnările făcute în urma discuţiilor de grup asupra experimentului. Lucrul în echipă în pereche sau în grup Care este sarcina voastră comună?

Domeniul: Industrie alimentară 31 Calificarea: Tehnician în industria alimentară Modulul III: Procese tehnologice în industria alimentară Ce anume Cine va face acest De ce fel de materiale, trebuie făcut?