PASTILE PENTRU ARDEREA GRASIMILOR FORUM

Arzător de grăsimi termice max trec. Medicamente care ard grăsime rapid kok.ro

Explicarea măsurilor de siguranţă Pericol Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune pentru persoane.!

PASTILE PENTRU ARDEREA GRASIMILOR FORUM

Atenţie Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune materiale şi daune pentru mediul înconjurător. Observaţie Informaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţin informaţii suplimentare. Persoanele cărora li se adresează aceste instrucţiuni Aceste instrucţiuni se adresează în mod exclusiv personalului de specialitate autorizat.

Lucrările la instalaţia electrică vor fi executate numai de electricieni calificaţi. Prima punere în funcţiune se va face de către executantul instalaţiei sau de către un specialist desemnat de acesta.

Copiii trebuie supravegheaţi. Asiguraţi-vă că aparatul nu este obiect de joacă pentru copii. Nu fumaţi! Evitaţi focul deschis şi formarea de scântei.

  • Pierde umiditatea în greutate
  • Ca sa scoti 3 fraze ai nevoie de 5 postari?
  • Pastile arzatoare de grasimi inainte de culcare grasimilor de zile 11

Nu aprindeţi niciodată lumina şi nu conectaţi aparatele electrice. Se închide robinetul de gaz.

Cumpărați arzătoare de grăsimi non stimulante. Înlocuitori de steroizi | crestininformat.ro

Deschideţi ferestrele şi uşile. Evacuaţi persoanele din zona de pericol. Dispuneţi întreruperea alimentării electrice a clădirii dintr-un loc sigur din afara clădirii. Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaze arse Pericol Gazele arse pot provoca intoxicaţii care pun viaţa în pericol.

Scoateţi instalaţia de încălzire din funcţiune. Aerisiţi încăperea de amplasare a instalaţiei. Închideţi uşile spre încăperile de locuit. Intervenţii la instalaţie În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz şi asigurat împotriva deschiderii accidentale. Se scoate instalaţia de sub tensiune de exemplu de la siguranţa separată sau de la un întrerupător principal şi se verifică dacă alimentarea electrică este întreruptă. Se asigură instalaţia împotriva unei reconectări accidentale.

Prin descărcări electrostatice, anumite componente electronice pot fi avariate. Înainte de începerea lucrărilor, elementele legate la pământ, de exemplu conductele pentru încălzire şi apă, trebuie atinse pentru a devia încărcarea electrostatică.

Lucrări de reparaţii! Atenţie Remedierea unor componente cu funcţie de siguranţă pune în pericol funcţionarea sigură a instalaţiei.

Componentele defecte trebuie înlocuite cu componente originale de la firma Viessmann. Piesele de schimb şi piesele supuse uzurii care nu au fost verificate împreună cu instalaţia pot influenţa funcţionarea acesteia. Montajul unor componente neomologate, precum şi efectuarea unor modificări neautorizate pot periclita siguranţa şi restrânge acordarea serviciilor de garanţie. În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

Punerea în funcţiune a instalaţiei Verificarea tipului de gaz Trecerea pe gaz metan obişnuit Reducerea puterii de funcţionare dacă este necesar Verificarea presiunii statice şi a presiunii dinamice de alimentare cu gaz Măsurarea presiunii la duză Măsurarea conţinutului de CO Măsurarea conţinutului de CO 9.

Măsurarea temperaturii gazelor arse Afişarea curentului de ionizare Scoaterea din funcţiune a instalaţiei Verificarea corpului de flacără al arzătorului Verificarea electrozilor de aprindere şi a electrodului de ionizare Curăţarea arzătorului Montajul arzătorului Verificarea etanşeităţii celor două 7 scădere bruscă în greutate ale blocului de trambulina te face să slăbești Verificarea elementului filtrant de pe conducta de gaz arzător de grăsimi termice max trec existăeventual înlocuirea sa Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe circuitul de gaz Verificarea evacuării gazelor arse Efectuarea măsurătorilor finale Documentaţia de utilizare şi service 6 Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea Punerea în funcţiune a instalaţiei Pericol Formarea de CO din cauza unui reglaj incorect al arzătorului poate avea urmări grave pentru sănătate.

Înainte şi după lucrările efectuate la aparatele pe gaz trebuie efectuată o măsurare a emisiilor de CO. Observaţie Este interzisă verificarea reglajului arzătorului, când cazanul este cald min.

Ce Arzator de Grasimi Recomand?

Măsurătorile se efectuează şi când arzătorul funcţionează în sarcina minimă. Instrucţiuni de service pentru automatizarea circuitului cazanului 1. Se verifică presiunea în instalaţia de încălzire. Se deschide robinetul de gaz. Se porneşte instalaţia de la întrerupătorul principal amplasat în afara încăperii unde se află instalaţia.

Se conectează comutatorul pornit-oprit al instalaţiei B de la automatizare. Dacă semnalizatorul de avarie A de la automatizare se aprinde şi displayul C de la automatul de aprindere semnalizează intermitent, mai întâi se deblochează; pentru aceasta se apasă butonul de deblocare D de la automatul de aprindere.

best burner - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context,

C D Fig. Se aeriseşte din nou conducta de gaz şi se deblochează automatul de aprindere. Se adaptează codările la automatizarea cazanului conform tabelului la pagina Instrucţiuni de montaj şi service pentru automatizare Verificarea tipului de gaz 1.

În starea de livrare, arzătorul este reglat pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană. Dacă este necesar, la arzător trebuie efectuate adaptările necesare pentru trecerea pe alt tip de gaz, respectând condiţiile prevăzute de ROMGAZ vezi pagina 7. Se trece tipul de gaz în protocolul de măsurători de la pagina Se opreşte cazanul de la comutatorul pornit-oprit al automatizării.

Se deconectează întrerupătorul principal amplasat în afara încăperii unde se află instalaţiarespectiv tensiunea de reţea şi se asigură împotriva reconectării. Se desfac elementele de fixare a ţevii şi se scot conductele de racordare de pe blocul de ventile. Se desfac îmbinările filetate A şi C şi se detaşează ţeava de gaz. Se deşurubează diafragma pentru gazb.

Fig Se scoate diafragma B pentru gaz metan obişnuit din punga cu accesorii şi se înşurubează pentru diametru, vezi tabelul de la pagina Se remontează ţeava de gaz. Se montează garnituri în elementele filetate A şi Arzător de grăsimi termice max trec.

Se fixează conductele pentru blocul de arzător de grăsimi termice max trec la ţeava de gaz.

contra pastile funcționează care

Autocolantul alăturat "Reglat la Se pune în funcţiune arzător de grăsimi termice max trec vezi pagina 6.

Pericol Scurgerea de gaz conduce la pericol de explozie. Se verifică etanşeitatea îmbinărilor filetate.! Atenţie Utilizarea de spray pentru detectarea neetanşeităţilor poate conduce la perturbaţii în funcţionare.

Top 10 arzătoare de grăsimi și termogeni în

Nu este permisă aplicarea spray-ului pentru detectarea neetanşeităţilor pe contactele electrice. Se apasă tasta S E mai mult de 2 s. Se apasă tasta F, până când pe display C apare 6 sub Service. Se apasă tasta F sau D pentru puterea maximă de lucru dorită. Se apasă tasta S E pentru confirmare. În cazul preluării arzător de grăsimi termice max trec succes, pe display C apare 1 sub Service, iar în cazul eşuării operaţiunii apare Se apasă tasta S E pentru a trece temecula fabulă de slăbit modul de semnalizare a funcţionării.

Verificarea presiunii statice şi a presiunii dinamice de alimentare cu gaz Presiune statică 1. Se desface şurubul de la racordul de măsurare A, dar nu se scoate. Se racordează manometrul la racordul de măsurare A.

Se măsoară presiunea statică max. Se trece valoarea măsurată în protocolul de măsurători la pagina Se pune în funcţiune arzătorul.

Observaţie Pentru punerea în funcţiune, vezi pagina 6. Se trece arzătorul pe funcţionare la putere termică max. Se măsoară presiunea dinamică de alimentare cu gaz presiunea dinamicăvezi tabelul de la pagina 9. Presostatul de gaz este reglat din fabricaţie la 10 mbar. Acest reglaj nu se va modifica. Se demontează manometrul, se închide racordul de măsurare A. Se admite numai funcţionarea temporară a cazanului în aceste condiţii funcţionare în regim provizoriu.

Se informează firma ROMGAZ mbar Se porneşte cazanul peste 50 mbar Se conectează înainte de instalaţia de cazane un regulator separat pentru presiunea gazului, de la care se poate opri complet alimentarea arzător de grăsimi termice max trec gaz şi se reglează presiunea la 20 mbar. Fig Se apasă simultan tastele S D şi C mai mult de 2 s. Se alege presiunea la duză corespunzătoare indicelui Wobbe şi puterii termice din tabelul de presiuni la duze de la pag.

dealuri rd pierdere in greutate canina

Observaţie La reglaj se verifică şi debitul volumetric de gaz. Se măsoară presiunea la duză şi, dacă este necesar, se reglează.

Medicamente care ard grăsime rapid kok.ro

Observaţie Presiunea de gaz reglată se instalează la arzător după cca. Se verifică etanşeitatea racordului de măsurare arzător de grăsimi termice max trec a îmbinărilor filetate.! Se apasă simultan tastele S D şi C mai mult de 2 s. Arzătorul trece pe regim de funcţionare 10 11 Măsurarea presiunii la duză continuare Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea Tabelul de presiuni la duză pentru gaz metan obişnuit şi gaz metan specific reţelelor din CE Observaţie Se verifică dacă tabelul de presiuni la duză este valabil pentru arzătorul respectiv.

Pentru aceasta, se verifică dacă nr. Din cauza reglajelor făcute din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană, respectiv gaz metan obişnuit, nu este permisă modificarea valorilor presiunii de gaz faţă de aceste valori.

Măsurarea conţinutului de CO 2 Săgeată pierdere în greutate de laur măsurătorii 1.

A Fig. Se măsoară conţinutul de CO 2 la tubulatura de evacuare a gazelor arse. Dacă trebuie modificat conţinutul de CO 2 : Şurubul de reglaj V A se roteşte cheie imbus 2,5 mm până când conţinutul de CO 2 se va afla în domeniul stabilit. Valoarea măsurată se trece în protocolul de măsurători la pagina Măsurarea concentraţiei de CO 2 la putere termică inferioară 1.

Se apasă tasta C, până când afişajul de service scade la 0 putere termică inferioară. Dacă trebuie modificat conţinutul de CO 2 : Şurubul de reglaj N A se roteşte foarte încet cheie imbus 2,5 mm până când conţinutul de CO 2 se va afla în domeniul stabilit.

Fig 13 Măsurarea conţinutului de CO 2 continuare Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea 4. Repetarea verificării măsurătorilor De la unitatea de comandă a automatului de aprindere se reglează puterea termică superioară, apoi cea inferioară.

Dacă valorile măsurate nu corespund conţinuturilor de CO 2 admisibile conform tabelelor de la paginile 12 şi 12, se vor repeta etapele de lucru descrise pentru puterea termică superioară şi inferioară. Tastele S D şi C se apasă simultan mai mult de 2 s. Arzătorul comută pe regimul de funcţionare. Măsurarea conţinutului de CO Măsurarea temperaturii gazelor arse Afişarea curentului de ionizare Observaţie Informaţiile despre curentul de ionizare trebuie accesate prin intermediul automatului de aprindere.

Nu este posibilă măsurarea curentului de ionizare cu aparatul Testomatik-Gas sau cu un aparat de măsură universal. Se apasă tasta S cca 2 s, luminează intermitent. Se apasă tasta până când apare 5 sub Service. Se arzător de grăsimi termice max trec tastas. Sub Stare apare Se apasă tasta până când apare 3 sub Service. Sub Stare apare 3, iar sub Service se afişează curentul de ionizare în timpul funcţionării de ex. Se citeşte valoarea curentului de ionizare.

Observaţie Curentul de ionizare trebuie să fie min. Valoarea măsurată se înregistrează în protocol.

c- arzător de grăsimi

Sub Stare apare Se apasă tasta până când apare 0 sub Service. Apare din nou semnalizatorul de funcţionare. Se închide întrerupătorul principal, respectiv se deconectează de la reţea şi se asigură împotriva reconectării accidentale. Pericol Pericol de electrocutare.

arzatoare de grasimi meta black m3